ѓадаене с руни

Руна за деня

Hagalaz – "Хау-гау-лауз"

Номер 9. Елемент: Въздух, Вода

Гнева на природата, разрушителни, неконтролируеми сили, особено времето или в подсъзнанието. Твърдост, изпитание, съдебен процес. Контрол върху кризисна ситуация, водещ до завършеност и вътрешна хармония.