Гадаене с картите на Мадам Ленорман:

Въпросът. - Отговорът, който търсим.

Птици

Значение: Детайлен анализ, предоставящ нови кръгозори.

Внимателно пручете предложение за работа преди да го приемете.

Влиянието. Какво оказва влияние върху събитията ?

Дърво

Значение: Доверен близък (син, приятел)

Преди да се опреш на друг, довери се на себе си.

Резултатът - Какво ще се случи.

Котва

Значение: Основателна надежда, усилие, което с времето ще доведе до успех.

Трябва да си постоянен. Имаш това, което е необходимо. Търпение.